penduduk kampung

Friday, June 6, 2014

tugasan tambahan Seminar Refleksi


FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIAKAR 3012
SEMINAR REFLEKSI LATIHAN MENGAJAR


TUGASAN TAMBAHAN


NAMA                                   : NOR HAZIQAH BINTI MOHD KASMADI
NO MATRIK                                    : D 20101038575
KUMPULAN                                    : AT19 (B)
NAMA PENSYARAH         : DR. NORAINI MOHAMED NOHCOMPUTER SELF-AFFICACY


Menurut  Oliver,et al., 1993 Komputer self-efficacy boleh ditakrifkan sebagai kepercayaan seseorang individu dalam keupayaan meraka menggunakan komputer. Teori kognitif yang menyediakan model teori yang merangkumi konstruk keberkesanan diri yang terbukti berkesan untuk mengukur hasil tingkah laku.  Kajian menunjukkan bahawa keberkesanan diri boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang itu untuk membuat keputusan untuk menerima tugasan. Keupayaan seseorang itu didalam penggunaan komputer akan dapat dilihat melalui ketekunan dalam melaksanakan amanah yang diberikan dan kegigihan dalam menggunakan teknologi  komputer.
            Tahap keupayaan seseorang menggunakan komputer akan mempengaruhi pengguasaan komputer yang dihadapi. Kajian yang telah dijalankan oleh Maitland (1996) dan Oliver (1993) berpendapat bahawa keupayaan berkomputer boleh digunakan untuk menerangkan dan meramalkan tingkah laku pelajar. Hal ini boleh menjadi penunjuk yang boleh dipercayai  untuk aktiviti masa depan guru.
            Guru-guru lebih cenderung untuk melaksanakan penggunaan koputer dalam pengajaran mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Walau bagaimanapun, kebanyakan guru tidak suka menggunakan kemahiran mereka dalam penggunaan komputer terhadap pengajaran tetapi lebih kepada kegunaan peribadi. Namun begitu, penggunaan komputer telah menjadi satu pembahruan utama sekolah. Yang mana semua tugas-tugas guru di dalam bidang perguruan memerlukan mereka menggunakan komputer.


PERSONAL INNOVATIVENESS


Menurut kajian yang dijalankan oleh Wu Jianlin dan Dai Qi (2010), yang bertajuk “ Moderating Effect of Personal Innovativeness in the Model for E-store Loyalty” menerangkan pada kajian literatur inovasi peribadi dianggap satu ciri yang wujud dalam semua individu yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan baru. Konsep ini adalah berkaitan dengan sikap individu ke arah idea baru dan keputusan inovatif tanpa mengira pengalaman orang lain.
            Rogers ' teori difusi inovasi menunjukkan bahawa personaliti pengguna ' perbezaan berpotensi boleh mempengaruhi bagaimana pengguna membentuk mereka niat untuk melaksanakan tingkah laku. Pembeli dalam talian tidak boleh memastikan kualiti produk atau perkhidmatan apabila mereka membuat pesanan di web, oleh itu ia mengambil lebih banyak risiko daripada luar talian membeli-belah. Dalam konteks membeli-belah dalam talian, peribadi inovasi telah diterokai sebagai konsep pengambilan risiko kecenderungan, kerana tingkah laku inovatif seperti dalam talian membeli-belah melibatkan risiko yang tidak dapat dielakkan dan tidak menentu. Pelanggan dengan inovasi tinggi menerima membeli-belah dalam talian lebih baik daripada yang lain.


ACCEPTANCE OF THE TECHNOLOGY


kajian yang dibuat oleh Barbara Lauridsen (2011), yang bertajuk “understanding the influence of the Tecnology Acceptance Model For Online Adult Education” menerangkan pada kajian literatur yang diperolehi daripada sumber-sumber yang berkaitan dengan topik Model Penerimaan Teknologi (TAM). Kajian ini dijalankan terhadap orang-orang yang paling berkaitan dengan permohonan kepada institusi pengajian tinggi.
Ini membentangkan kekuatan menggunakan TAM sebagai cara yang berdaya maju untuk menyediakan pendidikan mengenai rangka kerja, untuk membimbing pelajar dalam kuantitatif, kualitatif dan campuran penyelidikan empirikal dan juga dalam menggunakan senario kajian kes adalah sama ada berdasarkan senario sebenar atau fiksyen tetapi realistik ditetapkan sebagai alat bantu mengajar. Tiga tema koheren diketengahkan oleh kata kunci yang ditunjukkan dalam huruf condong berani:
1. Pemakaian TAM untuk tingkah laku digambarkan sebagai sikap yang memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi atau metodologi untuk komuniti maya pelajar.
2. Menggunakan TAM untuk membuat perubahan yang membawa kepada menjajarkan IT organisasi yang mempunyai agenda perniagaan.
3. Memohon TAM untuk membandingkan pilihan untuk teknologi (peranti perkakasan atau perisian).
Corak dilihat dalam kesusasteraan kajian akademik biasa dengan data yang dikumpul dari demografi homogen pelajar kolej dan yang menyatakan tahap keyakinan bahawa keputusan dapat diumumkan dengan cara yang bermakna untuk kumpulan umur yang sama dari pengguna Internet di luar kampus (Hsiu-Fen , 2008; Min, Yan & Yuecheng, 2004; Huang, Lin, & Chuang, 2007; Baker-Eveleth, Eveleth, O'Neill, & Stone, 2006). Pengarang dengan projek-projek skala kecil sering dipetik oleh penulis laporan penyelidikan yang serupa. 
No comments:

Post a Comment